Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kunter

Świadczę usługi prawne dla przedsiębiorców, jak również osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

więcej o mnie
Katarzyna Kunter - radca prawny

O mnie

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych Poznań. Ukończyłam prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe – Podatki i Skarbowość na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując w poznańskich kancelariach radców prawnych oraz dziale prawnym spółek prawa prywatnego.

Świadczę usługi prawne dla przedsiębiorców, jak również osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zapewniam wnikliwą analizę i pełne zaangażowanie w każdą powierzoną mi sprawę, terminowość, stały kontakt z Klientem, bieżące i należyte informowanie go o stanie sprawy oraz o możliwych rozwiązaniach. Moim priorytetem jest znalezienie rozwiązań najbardziej satysfakcjonujących Klienta, dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, a zarazem zgodnych z przepisami prawa.

W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, zapewniając pełne poszanowanie tajemnicy zawodowej.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

Oferta

Oferuję kompleksową obsługę prawną w wielu dziedzinach prawa, w szczególności z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego, spadkowego, rzeczowego (w tym nieruchomości), prawa pracy, prawa ochrony konsumentów, prawa własności intelektualnej, prawa administracyjnego i budowlanego. Doradzam zarówno na etapie przedprocesowym, procesowym i egzekucyjnym oraz w sprawach bieżących. Zapewniam profesjonalną pomoc prawną przy rejestracji spółek i innych form prowadzenia działalności, sporządzaniu i weryfikacji różnego rodzaju umów oraz negocjacji ich postanowień, mając na celu należyte zabezpieczenie interesów Klienta.

Kontrakty

Kontrakty

czytaj więcej

Kontrakty

Sporządzenie i weryfikacja umów cywilnoprawnych w języku polskim i angielskim.

Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo gospodarcze i handlowe

czytaj więcej

Prawo gospodarcze i handlowe

Zakładanie spółki osobowej lub kapitałowej, transakcje zbycia udziałów/akcji w spółce kapitałowej/ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, podwyższenie/obniżenie kapitału zakładowego, zmiany dotyczące spółki kapitałowej/osobowej, rozwiązanie spółki, w tym likwidacja, przekształcanie spółek.

Sporządzenie statutu stowarzyszenia/fundacji, zakładanie stowarzyszenia/fundacji, zmiany dotyczące stowarzyszenia/fundacji.

Nieruchomości

Nieruchomości

czytaj więcej

Nieruchomości

Doradztwo w zakresie sposobu zabezpieczenia wykonania umowy o przeniesienie prawa własności nieruchomości/prawa użytkowania wieczystego, w tym sporządzenie projektu umowy, weryfikacja umowy o przeniesienie prawa własności nieruchomości/użytkowania wieczystego.

Doradztwo w zakresie ustanowienia, zmiany treści ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, sporządzenie lub weryfikacja umowy o ustanowienie, zmianę treści ograniczonego prawa rzeczowego w szczególności: hipoteki i służebności.

Obsługa procesu budowlanego

Obsługa procesu budowlanego

czytaj więcej

Obsługa procesu budowlanego

Sporządzenie umowy o roboty budowlane, bieżąca obsługa wykonawcy/inwestora na etapie poprzedzającym zawarcie umowy o roboty budowlane, w okresie obowiązywania umowy o roboty budowlane, na etapie kończącym wykonanie umowy o roboty budowlane, reprezentacja wykonawcy/inwestora w sporach sądowych.

Procesy cywilne

Procesy cywilne

czytaj więcej

Procesy cywilne

Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach o zapłatę, o ustalenie istnienia prawa/stosunku prawnego, o ukształtowanie.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

czytaj więcej

Prawo rodzinne

Reprezentacja w sprawie o rozwód, alimenty (i ich zmianę), władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku po rozwodzie.

Prowadzenie spraw o ustanowienie opieki, kurateli.

Najnowsze na blogu

Kiedy Sąd nie orzeknie rozwodu?

Zasadą jest, że Sąd orzeka rozwód w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, tj. zerwania więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej, jeżeli na podstawie okoliczności sprawy zasadny

2021 / 05 / 31
Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kunter

ul. Hawelańska 9/112, 61-625 Poznań

NIP: 5542697684REGON: 302099000

+48 512 828 714kancelaria@kunter.com.pl