Doradztwo w zakresie sposobu zabezpieczenia wykonania umowy o przeniesienie prawa własności nieruchomości/prawa użytkowania wieczystego, w tym sporządzenie projektu umowy, weryfikacja umowy o przeniesienie prawa własności nieruchomości/użytkowania wieczystego.

Doradztwo w zakresie ustanowienia, zmiany treści ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, sporządzenie lub weryfikacja umowy o ustanowienie, zmianę treści ograniczonego prawa rzeczowego w szczególności: hipoteki i służebności.

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kunter

ul. Hawelańska 9/112, 61-625 Poznań

NIP: 5542697684REGON: 302099000

+48 512 828 714kancelaria@kunter.com.pl