Zakładanie spółki osobowej lub kapitałowej, transakcje zbycia udziałów/akcji w spółce kapitałowej/ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, podwyższenie/obniżenie kapitału zakładowego, zmiany dotyczące spółki kapitałowej/osobowej, rozwiązanie spółki, w tym likwidacja, przekształcanie spółek.

Sporządzenie statutu stowarzyszenia/fundacji, zakładanie stowarzyszenia/fundacji, zmiany dotyczące stowarzyszenia/fundacji.

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kunter

ul. Hawelańska 9/112, 61-625 Poznań

NIP: 5542697684REGON: 302099000

+48 512 828 714kancelaria@kunter.com.pl