Reprezentacja pracownika/pracodawcy w sprawach o:

  • odszkodowanie lub przywrócenie pracownika do pracy w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem,
  • odszkodowanie w przypadku rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  • mobbing, równe traktowanie w zatrudnieniu, zapłatę wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych.
Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kunter

ul. Hawelańska 9/112, 61-625 Poznań

NIP: 5542697684REGON: 302099000

+48 512 828 714kancelaria@kunter.com.pl