Pomagam pracodawcom i pracownikom w sprawach dotyczących zatrudnienia, zarówno na etapie zawierania umowy o pracę, jak również jej obowiązywania i rozwiązania.

Jako radca prawny znający prawo pracy zapewniam doradztwo prawne, jak i reprezentację w sprawach z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczących rozwiązania stosunku pracy (przywrócenie pracownika do pracy lub sprawy o odszkodowanie w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem, sprawy o odszkodowanie w przypadku rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia) lub o zapłatę świadczeń należnych z umowy o pracę, w tym odpraw w ramach zwolnienia grupowego.

Reprezentuję klientów również w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, o odszkodowanie za wypadek przy pracy czy zadośćuczynienie za mobbing oraz w sprawach o równe traktowanie w zatrudnieniu.

Analizuję umowy o pracę pod kątem skuteczności i ważności zawartych w niej postanowień oraz możliwości ich egzekwowania, w tym klauzul o zakazie konkurencji i poufności informacji.

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kunter

ul. Hawelańska 9/112, 61-625 Poznań

NIP: 5542697684REGON: 302099000

+48 512 828 714kancelaria@kunter.com.pl