Zapewniam kompleksową pomoc prawną przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oraz w formie spółek prawa handlowego jak również stowarzyszeniom i fundacjom. Posiadam duże doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców prowadzących działalność w branży produkcyjnej, sprzedaży, najmu komercyjnego czy budowlanej. Obsługa prawna firm obejmuje szereg działań mających na celu umożliwienie funkcjonowania podmiotom gospodarczym (zakładanie spółek, stowarzyszeń, fundacji) oraz merytoryczne wsparcie przedsiębiorcy w bieżącej działalności poprzez analizę zleconych spraw (w tym sporządzanie i weryfikację umów) oraz propozycję optymalnych rozwiązań eliminujących lub ograniczających ryzyka. Pomoc prawną realizuję w formie doradztwa prawnego, opinii prawnych, reprezentacji przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w szczególności w zakresie:

– obsługa prawna w prowadzeniu działalności gospodarczej

– zakładanie spółek osobowych i kapitałowych

– zakładanie oddziałów i przedstawicielstw

– zakładanie stowarzyszeń i fundacji

– rozwiązanie, likwidacja spółek, stowarzyszeń i fundacji

– przekształcanie, podział i łączenie spółek

– transakcje zbycia udziałów/ogółu praw i obowiązków w spółce

– sporządzanie projektów uchwał, aktów wewnętrznych

– sporządzanie i weryfikacja umów gospodarczych

– reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym, sądowym

– reprezentacja w postępowaniu rejestrowym

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kunter

ul. Hawelańska 9/112, 61-625 Poznań

NIP: 5542697684REGON: 302099000

+48 512 828 714kancelaria@kunter.com.pl