Oferuję pomoc prawną w sprawach dotyczących nieruchomości.

Zapewniam staranną analizę stanu prawnego nieruchomości, a po wnikliwym rozpoznaniu potrzeb oraz celów klienta proponuję rozwiązania z najwyższą dbałością o jego interes.

Sporządzam projekty i weryfikuję umowy dotyczące nieruchomości (praw rzeczowych i praw obligacyjnych). Proponuję dostosowane do klienta rozwiązania mające na celu zabezpieczanie transakcji sprzedaży prawa własności nieruchomości i użytkowania wieczystego, w tym poprzez ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych.

Pomagam przy negocjowaniu warunków transakcji nieruchomości oraz zapewniam reprezentację przed sądami administracyjnymi i powszechnymi, w tym sądami wieczystoksięgowymi.

Doradzam w sprawach dotyczących najmu, dzierżawy oraz wykonywania umów deweloperskich. Pomagam w dochodzeniu roszczeń i realizacji praw z rękojmi za wady nieruchomości, a także w sprawach dotyczących opłaty adiacenckiej, aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Znając prawo budowlane, zapewniam również obsługę prawną w sprawach prawnych związanych z budową, w tym w sprawach dotyczących samowoli budowlanej i jej legalizacji.

Pomagam przy sporządzaniu i weryfikacji umów o roboty budowlane, doradzając także na etapie jej wykonywania oraz rozwiązywania.

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kunter

ul. Hawelańska 9/112, 61-625 Poznań

NIP: 5542697684REGON: 302099000

+48 512 828 714kancelaria@kunter.com.pl